Krížová cesta v podaní študentov

Autor: Marika Papinčáková | 2.4.2012 o 15:11 | (upravené 2.4.2012 o 16:16) Karma článku: 6,62 | Prečítané:  876x

Máme tu Veľký týždeň a za pár dní príde najvýznamnejšie trojdnie kresťanského roka, kedy si my - kresťania pripomenieme smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.V tomto článku sa však chcem vrátiť ešte do obdobia pôstu. Prinesiem v ňom text krížovej cesty, v ktorej zamyslenia k jednotlivým zastaveniam vymýšľali študenti lekárskej a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, navštevujúci univerzitnú modlitebnú miestnosť na VI Družba, v ktorej sa aktívne angažujem. Myšlienka vlastnej krížovej cesty pochádza od vedúceho UPC Bratislava - pátra Jána Štefanca. V tejto krížovej ceste bohužiaľ chýba trináste zastavenie, ku ktorému sa mi už nepodarilo dostať. Verím, že aj napriek tomu sa vám bude táto krížová cesta páčiť. Želám príjemný zážitok...

 

Drahý Ježišu,

Život je plný paradoxov, a čím viac objavujem život s tebou, tým viac ich nacházam...Bože, lebo tebe sa tak páčilo....uvedomujem si že tvoje myšlienky sú nad našimi, a len ťažko môžem pochopiť tajomstvo tvojho plánu spásy. No prosíme Ťa teraz, o srdce pozorné a vnímavé, aby sme si dokázali uvedomiť Veľké pravdy, ktoré nám ponúkaš v Tvojom Milovanom Synovi v Jeho Láske a  Utrpení.

 

1.Pána Ježiša odsúdili na smrť

 

Pane Ježišu, sme len na prvom zastavení tvojej bolestnej cesty a už od nás ľudí musíš prijímať jednu z najťažších rán, odsúdenie. Táto rana možno nebolí až tak fyzicky ako raní tvoju dušu.
Zástup, ktorý ťa len pred pár dňami vítal s ratolesťami a piesňami teraz kričí tie odsudzujúce slová: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!" No ty tieto slová prijímaš s láskou. Nevyslovíš, krutú pravdu, že práve my sme tí vinní a nezatracuješ nás. Naopak ty nás hasnúce knôty nedohasíš a nás nalomené trstiny nikdy nedolomíš. Ty do nášho posledného dychu nestratíš nádej -- v naše obrátenie... v nás.

Pane Ježišu, prosíme ťa daj nám uvedomiť si, že nemôžeme bezhlavo súdiť ani ľudí okolo nás. Veď my ich nepoznáme ich problémy, alebo aj pohnútky k robeniu nami odsúdeniahodných vecí, a celý ich život tak ako ty. Práve naopak daj nám odvahu a silu sa k nim prihovoriť a lepšie ich spoznať, pochopiť a pomôcť alebo aspoň obetovať za nich krátku modlitbu. A tiež daj, aby sme mali vždy na pamäti tvoje slová: „Kto je bez viny nech prvý hodí kameňom."

 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Pane Ježišu, po tvojom umučení nastáva ešte väčšie utrpenie. Prichádza kríž. Zdroj najväčšej potupy, trest hodný najväčších zločincov tej doby. A ty ho predsa prijímaš. Prijímaš ho však z lásky. Z nekonečnej lásky k nám. A my si túto tvoju obetu často neuvedomujeme. Stačí ak sa nám prestane nachvíľku dariť a hneď už „reptáme" proti tebe. Jedna pokazená písomka, jedno nevydarené popoludnie a hľadáme, prečo si nám nepomohol, prečo si nebol s nami. 
A pritom si málokedy uvedomíme, že ty si nás chceš nejako použiť pre druhých alebo niečo chybuje práve v nás... **
Pane Ježišu, prosíme ťa daruj nám silu prijímať naše kríže, s ktorými či už každodenne alebo aj dlhodobo bojujeme. Daj aby sme pochopili, že každý svoj kríž musíme obetovať tebe. Daj aby sme pamätali na tvoje slová : „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." Náš nebeský otec nikdy nenaloží na naše plecia viac ako by sme dokázali uniesť. A keď už cítime, že aj tak náš kríž nedokážeme ďalej niesť, zlom v nás pane našu pýchu a dovoľ nám pravdivo pokoriť sa a požiadať teba, aby si ho zobral na svoje plecia.

 

3. Ježiš prvýkrát padá pod krížom


Ježiš pri jeho ceste na Kalváriu prvýkrát padá. Tento moment sa dal očakávať. Dobitý a zoslabnutý, nesie ťažké drevo kríža. Táto chvíľa vyprovokuje aj niekoľko rán bičom, posmešné pokriky a pohŕdanie. Ježiš vstáva a ide ďalej, napriek všetkému. Pritom kríž nenesie pre seba, ale za nás všetkých, za naše hriechy a za naše pády. Aký veľký rozdiel medzi týmto Ježišovým pádom a pádmi v mojom živote! Koľkokrát zabalím mnou začatú cestu hneď po prvom páde? Koľkokrát som sa vzdal/a už pri prvom neúspechu? Odradilo ma pohŕdanie, posmešky z pádu, alebo snáď strach z ďalších pádov, ktoré ešte len prídu? Kam však chcem zájsť, keď už prvý pád ma znechutí? A pritom moju cestu ani neabsolvujem za druhých, ale zväčša pre seba. A na rozdiel od Ježiša nekráčam za ukrižovaním, ale za niečím, čo mi má pomôcť...a predsa nevstanem, lebo rezignovať mi je jednoduchšie...

Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa prosím, pomôž mi každý môj pád brať ako možnosť vstať a kráčať ďalej, aj s poučením. Odpusť mi prosím, Ježišu, hriechy, ktoré mi dokážu rýchlo podlomiť kolená...!

 

4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou

 

Matka Mária, tušila si, že keď vyslovíš svoje fiat - "hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova", že zažiješ i takúto bolesť? Vidieť svojho syna zbičovaného a zakrvaveného? Azda jediná, ktorá chápe Jeho utrpenie a je mu oporou i na tejto poslednej ceste? Možno si to tušila. Veď už Izaiáš o ňom vraví ako mužovi bolesti, opovrhnutom a opustenom, pred ktorým si ľudia zakrývajú tvár. Ale Boh je pri Tebe a pomáha Ti niesť tento kríž bolesti. Takisto ako On nesie ten svoj priamo pred Tebou, pred Tvojimi očami, aby nakoniec mohol uskutočniť svoj veľkolepý plán lásky. Veď iba skrze ťažkosti sa rodia veľké veci.
Uvedomujem si, že odovzdaním sa Bohu bude môj plač premenený na radosť a bolesť na pokoj? Verím, že trápenia a skúšky zažívam, aby som mohol rásť v láske?

Pane Ježišu daj mi žiť pravdy našej viery

 

5. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

 

Kríž je zavŕšením celej našej viery. Ty si Šimona pozval, aby spolu s tebou niesol kríž. Aby aj on pridal ruku k dielu. Práve cez kríž si mu udelil  mnoho milostí, aj keď on to vtedy asi tak nevnímal. Bola to hanba niesť odsúdencovi kríž.

Pane prepáč, že často krát odmietam mať spoluúčasť na Tvojom utrpení, že neprímam každodenné ťažkosti. Často sa iba sťažujem, prečo nemôže byť život ľahší, prečo sa jednoducho nedá to utrpenie ignorovať. Aký to má zmysel? Čo v sebe ukrýva kríž?

 

Pane prosím Ťa , daj mi silu, aby som dokázal prijať pozvanie ako Šimon a z lásky k tebe mať účasť na tvojom utrpení. Daj prosím, aby som pochopil, že jedine v kríži je zavŕšenie našej viery a práve preto ho treba niesť.

6.Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

 

Pane, aj na mojej ceste sa neraz stretávam s Tebou v podobe ľudí, ktorí potrebujú moju pomoc ...a predsa tak často sa bojím výjsť zo seba a podať pomocnú ruku.

Pane, Veronika sa nebála a predsa šla k Tebe, k Tebe tak blízko, aby Ti mohla aspoň v podobe šatky pomôcť, šla k tebe doráňanému a slabému aj za cenu výsmechu.

 

Prosím ťa Pane, uč nás byť ako Veronika. Nauč nás vyjsť zo seba, byť tu pre iných a hľadieť na potreby iných. Nech naše slová prinesú povzbudenie, naše uši vypočutie, naše ruky objatie a pomoc a naše srdce lásku... nech nežijeme pre  seba ale pre našich blížnych....

 

7. Pán Ježiš druhý krát padá pod krížom

 

Padol si druhý krát. A prečo vlastne vstávaš? Znova? Lebo si tvrdohlavý? Lebo chceš ukázať aký si silný? Nie. V takom utrpení a výsmechu aký zažívaš Ty je každý podobný dôvod nezmyslom. Robíš to pre jedno jediné. Miluješ nás. Miluješ nás až do krajnosti. Aj keby si mal preto zomrieť. Potupne a bolestivo. Ty sa nevzdáš svojej lásky k nám. Sme Tvoji a Tebe patríme. Ty vždy a stále budeš vstávať s láskou k nám, hoci my budeme padať.
Viem aj ja prekonať svoju bolesť, unudenie, vlažnosť a vstať na pomoc svojim bratom a sestrám alebo aby som niekoho potešil? Nemusia to byť veľké veci. Viem sa z lásky k ľuďom a k Tebe prinútiť usilovnejšie študovať? Tráviť čas plnohodnotnejšie? Budovať pekné vzťahy namiesto záhaľky a nudy?

Pane Ježišu, uč ma, a zároveň aj  uschopňuj byť dobrým žiakom.

 

8.Pán Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami

 

Ľudia plačú, keď ich niečo trápi, nedarí sa im, prestanú vidieť nádej vo svojej budúcnosti. Väčšinou aj keď nevidíme východisko z ťažkej situácie a plačeme, nezabúdajme, že je tu Pán Ježiš, ktorý nás vypočuje, postará sa o nás a dosadí nás na to správne miesto. Utrpenie Pána Ježiša bolo hrozné , ale vykúpil nás z hriechov z lásky k nám, aby sme nemali dôvod pre plač a preto aj keď si budeme myslieť, ako tieto plačúce ženy, že niet nádeje na záchranu, Pán Ježiš nás zachráni vždy.

Pane, pomôž mojej nevere

 

9. zastavenie Ježiš padá tretí raz pod krížom


Tretí pád a zas ten istý scenár. Vidíme Ježiša slabého, doráňaného, unaveného a opäť na kolenách. Pýtame sa sami seba, kde berie silu opäť vstať a ísť ďalej? Alebo prečo vôbec vstáva a pokračuje v ceste, keď vie, že na konci ho nečaká žiadny happy end? Odpoveď je jednoduchá a zároveň nepochopiteľná. Robí to pre nás, a pre náš šťastný koniec. Aj my kráčame po ceste. Tá však nie je ani zďaleka taká náročná ako tá, na ktorú sa vydal Ježiš Kristus z lásky k nám. Naša cesta má tiež mnoho prekážok, úskalí a tiež padáme a trpíme. Ale my, narozdiel od Ježiša hovoríme, že už nemáme silu opäť vstať, obviňujeme Boha z nášho utrpenia a pomaly strácame vieru. Sťažujeme si, ale nepokúšame sa vstať. Bojíme sa, že príde ďalší pád a byť v prachu a na kolenách nám vyhovuje. Mali by sme však vedieť, že pri každom našom páde nám Ježiš podáva svoju pomocnú ruku a dáva silu opäť vstať.
Ježišu Kriste, Ty si zase padol, no láska k nám ti pomohla opäť vstať, pomôž aj nám vtávať z lásky k druhým a k Teba, a nie ostávať v pohodlnosti a sebaláske.

10.Z Pána Ježiša zvliekajú šaty

 

Pane, nielenže nestačilo, koľko bolesti Ti na Tvojej ceste spôsobili, čo všetko si musel podstúpiť kvôli nám z Tvojej lásky...okrem všetkej sily ťa obrali aj o šaty... a predsa si nereptal a z výšky kríža si sa modlil: ,,Otče odpusť im lebo nevedia, čo činia.''

Možno aj ty  niekedy cítiš takú nahotu, prázdnotu...pocit, že nič neznamenáš, že nič nemáš..že si nič...že...

Pane, odpusť mi, chvíle na mojej ceste, ktoré nedokážem brať s pokorou ako Ty, chvíle v ktorých sa cítime prázdni začneme hneď zúfať...pomôž nám pochopiť, že častokrát je nám na osoh aj púšť, v ktorej sa nachádzame...a v ktorej túžime nájsť pravú vodu, vodu, ktorou si Ty...Pane, ty jediný zapĺňaj našu prázdnotu v nás.

 

XI. Ježiša pribíjajú na kríž

 

Ježiša pribíjajú na kríž.. z ľudského hľadiska, aká ukrutná bolesť. Bolesť telesná, no ešte väčšmi duchovná. Ježiš s pokorou príjma túto potupu, urážky a teraz aj klince v jeho rukách a nohách. Boh sa za Teba z lásky vydal na smrť, aby si raz s ním mohol byť v raji.

Častokrát prežívame aj my nejakú bolesť v srdci, spomeňme si vtedy na Ježišov kríž, ktorý niesol za nás, lebo nás miluje a modlíme sa, my slabí, aby nám pomohol zniesť naše utrpenie.

Pane Ježišu, prosíme Ťa nauč nás, žiť v stálom uvedomení tvojho Kríža, aj vtedy keď je nám dobre. Najuč nás žiť v stálom uvedomení si tvojej nekonečnej Lásky, hlavne na sv. omši nás prenikaj týmito pravdami, na sv. omši, kde sa živo sprítomňuje Tvoja Obeta.

 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Prednedávnom som na internete videla rozhovor  s mladým spevákom, ktorý sa obrátil a uveril. Na krku mu visel kríž. Bol veľký ako päsť. Pre neveriacich to muselo vyzerať trochu odstrašujúco.

Včera som aj ja dostala kríž. Je o dosť menší, ale neprehliadnuteľný. Veľmi sa z neho teším, ale ťažko si naňho zvykám.  Znamenie, ktorému budú odporovať.....

Ty Pane zomieraš potupne, vo veľkých bolestiach. Ešte i na kríži nemyslíš na seba, ale na nás. Daruješ nám Matku, odpúšťaš kajúcemu hriešnikovi a modlíš sa za tých, čo ťa zabíjajú a posmievajú sa Ti. Ako sa dá na to pozerať a hanbiť sa za tvoj kríž?

Na Tvojom kríži je nápis Ježiš Nazaretský- Kráľ Židovský.  Na mojom  krížiku sa píše:,, JA som Cesta, Pravda a Život .

Pane ujmi sa nás ako cesta, posilni nás ako pravda, oživ nás ako život a nikdy nedovoľ , aby sme zapreli toto Tvoje znamenie, ktoré nie je len symbolom utrpenia, ale najmä znakom Tvojej veľkej lásky k nám.

 

14.Pána Ježiša pochovávajú.

 

Je dokonane, cesta kríža sa skončila. Pána Ježiša ukladajú do hrobu. Aký pohreb by asi Ježiš mal, ak by žil dnes? Veľa kvetov, obrovské zástupy, delegácie? Aké to bolo vtedy, ani jeho učeníci tam neboli , keď Ježiša pochovávali, ostal sám. Ježiš nás neopustí, ale koľkokrát ho opúšťame mi? Keď končíme svoj deň, prácu, ktorá sa nám darí či nedarí, pekné chvíle s priateľmi? povieme aspoň ďakujem?

 

Zvláštne, tento príbeh sa diaľ pre toľkými rokmi, ako sa to mohlo vôbec stať? Tí hlúpi slepí ľudia, že takt mohli ubližovať Nevinnému, Tomu, ktorý nás miluje a prišiel nás  pozdvihnúť z prachu zeme. Koľká slepota! koľká nenávisť!..... Ako hlboko siaha moje pohoršenie nad týmito ľuďmi,

Drahý Ježišu, a o čo hlbšie siaha moja bolesť, keď si uvedomím, že ja som jeden z nich!

autori: (Marika Papinčáková, Lucia Labašová, Štefan Lukáč, Marianna Guteková, Veronika Mesárošová, Veronika Nemcová a ďalší...)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?